Rugklachten

Uit schattingen blijkt dat ongeveer 60 tot 90 % van de bevolking op enig moment last heeft van lage rugklachten. Dit serieuze probleem heeft serieuze aandacht nodig! Indien er geen duidelijk aanwijsbare pathologische oorzaak is zoals een hernia, tumor of osteoporose spreekt men van aspecifieke (lage) rugklachten. Deze kunnen zich uiten als pijn, stijfheid, vermoeidheid en onvermogen om de gehele dag op een gezonde manier actief te blijven. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gerichte oefentherapie effectief en curatief (genezend) is. Naar aanleiding van dit onderzoek is de Rug Revalidatie Training (core-stability training) opgezet en geprotocolleerd. Het biedt een individueel oefen- en trainingsprogramma.

Het behandeltraject

De start is individueel en primair gericht op uw klachten. In een uitgebreid onderzoek wordt het klachtenpatroon in kaart gebracht middels een bewegingsanalyse. Met name de functie van het corset van spieren in de romp wordt getest in samenhang met de kracht van de arm- en beenspieren. Hierbij wordt gezocht naar de zwakste schakels in uw bewegingspatroon (Kinetic Control). Aansluitend volgen gerichte oefeningen die deze zwakke schakels tot een stabiel geheel versterken ( core-stability). Dit zorgt voor een optimale krachtoverdracht van de romp en het bekken naar de armen en benen.
Vervolgens is er de mogelijkheid om verder te trainen in de medische fitness. Doel is opbouw van stabiliteit, kracht en spieruithoudingsvermogen. Het programma wordt gedoseerd geïntensiveerd, waarbij u de belasting op uw  rug gaat opvoeren.

De groepsgrootte is afgestemd op het kunnen geven van voldoende aandacht en begeleiding.

Het resultaat

Inmiddels kunnen we concluderen, na enkele jaren ervaring met de core-stability training, dat de resultaten goed zijn. Deze geleidelijk opgevoerde maar intensieve training heeft voor veel patiënten geleid tot het weer kunnen hervatten van hun werk en sportactiviteiten!

Ook de medische wereld, zoals huisartsen, (orthopedisch) specialisten en orthomanueel-artsen zijn positief en enthousiast over deze trainingswijze. 

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Neem contact op met Fysiotherapie Beljaart - Fysiotherapie Dongen