Duizeligheid

Duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd kan uw dagelijks leven flink beperken. Er kunnen veel organen betrokken zijn bij het ontstaan of blijven bestaan van duizeligheid. Aandoeningen aan de ogen, oren, hersenen of nek kunnen allemaal ten grondslag liggen aan uw duizeligheid. Dit maakt diagnostiek soms een lastige taak.

Bij enkele vormen hiervan kan fysiotherapie zeer goed helpen. De meest bekende vormen van duizelig zijn waar de fysiotherapeut kan helpen zijn BPPD en cervicogene duizeligheid.

Twijfelt u of fysiotherapie kan helpen bij uw vorm hiervan neem dan contact met ons op of raadpleeg dan eerst uw (huis)arts.

BPPD

BPPD: Benigne Paroxysmale Positie Duizeligheid. Een vorm van draaiduizeligheid die plots kan ontstaan. In sommige gevallen na trauma (bijvoorbeeld vallen of stoten van het hoofd). Deze draaiduizeligheid ontstaat doordat er kristallen in uw evenwichtsorgaan verkeerd zitten. De trilhaartjes in je evenwichtsorgaan geven dan foute informatie door naar de hersenen, die dat vervolgens willen corrigeren. Er ontstaat dan een nystagmus (snel op en neer gaan van de ogen).

Door middel van diverse testen kan vastgesteld worden of uw duizeligheid daadwerkelijk komt door BPPD. Vervolgens kan met een speciale manoeuvre in combinatie met oefeningen thuis de duizeligheid verholpen worden. Met de manoeuvre brengt de fysiotherapeut de kristallen weer op zijn plek, door dat te doen wordt de duizeligheid opgewekt. Het is daarom niet verstandig om direct na de behandeling naar huis te rijden.

Cervicogene duizeligheid

Cervicogene duizeligheid is duizeligheid waarbij de nek betrokken is bij het ontstaan of onderhouden van de klachten. Als dit het geval is geven de spieren en gewrichten boven in de nek, daar waar het hoofd op rust andere informatie door aan de hersenen dan de ogen en het evenwichtsorgaan doen.

Door middel van diverse testen kan de fysiotherapeut vaststellen of er sprake is van een bewegingsbeperking of verhoogde spierspanning in uw nek. Als deze testen uitwijzen dat er sprake is van een van deze factoren kan er een plan opgesteld en een behandeling gestart worden.

Fysiotherapie kan in verschillende gevallen positieve invloed hebben op duizeligheid. Tijdens de eerste afspraak worden in klachten door middel van een lichamelijk onderzoek in kaart gebracht. Er wordt gezocht naar een oorzaak voor de klachten. Vervolgens worden er samen met u doelen en een persoonlijk behandelplan opgesteld.

Deze behandelmogelijkheden kunnen u helpen bij uw klacht:

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Neem contact op