Klachtenregeling fysiotherapie

Door de invoering van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) zijn alle zorgaanbieders – dus ook fysiotherapeuten – verplicht tot een klachtenregeling en aansluiting bij en onafhankelijke geschillencommissie.

Hier kunt u nieuwe regeling inzien.