Wat is lymfedrainage?

Dit is een massagevorm die erop gericht is het lymfestelsel  te stimuleren en de afvoer van lymfe via dit systeem te verbeteren. Het is een zachte massagevorm die op het gehele lichaam toepasbaar is. Dr. Emil Vodder was een Deens bioloog. Hij heeft deze methode in 1932 ontwikkeld, gericht op het afvoeren van lymfe. Hij ontdekte dat door het opheffen van de verminderde doorstroming in de lymfecirculatie een positief effect optrad op de gehele weerstand van het lichaam.

Wat willen we ermee bereiken?

Het doel van deze speciale technieken is dat de vochtdoorstroming in het lichaam  wordt versterkt en eventuele stagnaties in de normale circulatie  kunnen worden opgeheven. Hierdoor bereiken we dat de waterhuishouding van het lichaam kan herstellen tot een optimaal evenwicht. Dit kan noodzakelijk zijn na ziekte, een ongeval of stress. Doordat de zwellingen afnemen kan het beschadigde weefsel beter herstellen.

Wanneer is lymfedrainage zinvol?

Bij verstoringen in de normale lymfecirculatie zoals die zich kunnen voordoen na operaties, bijvoorbeeld bij het optreden van lymfoedeem na het verwijderen van lymfeklieren. Maar ook na ongevallen zoals kneuzingen, verstuikingen, spierletsels kan lymfedrainage, al dan niet in combinatie met andere therapievormen, bijdragen aan versneld herstel. Het teveel aan vocht, zichtbare of niet-zichtbare oedemen, wordt daardoor sneller via de lymfbanen afgevoerd.

Waaruit bestaat de behandeling?

Bij lymfedrainage ad modum Vodder wordt een totaal behandeling van het gehele lymfesysteem gegeven. Na massagetechnieken op het basisgebied, bestaande uit de lymfklieren in de hals en het schoudergebied, worden afhankelijk van de klacht bepaalde huidgebieden en lymfkliergroepen gedraineerd. Ook wordt de ademhaling betrokken bij de behandeling en krijgt u oefeningen  aangeleerd. Door de milde behandelvorm is lymfedrainage zeer ontspannend en breed toepasbaar, met name in een vroeg stadium na operaties, maar ook bij acute of chronische aandoeningen.

Deze behandelingen kunnen onderdeel uitmaken van oedeemfysiotherapie, in de meeste gevallen is dan een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk. Maar ook binnen de algemene fysiotherapeutische behandelingen kan lymfedrainage toegepast worden. U kunt dan rechtstreeks via de directe toegankelijkheid een afspraak voor behandeling maken. Lymfedrainage valt binnen de  vergoedingen van de  zorgverzekeraars.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Neem contact op met Fysiotherapie Beljaart - Fysiotherapie Dongen