Vergoeding fysiotherapie (herstelzorg) COVID-patiënten vanuit basisverzekering

 In nieuws

Fysiotherapie (herstelzorg) voor COVID-patiënten wordt tijdelijk vergoed vanuit de basisverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing nodig. Volgens het besluit van de minister moet die verwijzing binnen vier maanden na de acute fase van de aandoening worden gegeven. De behandeling moet dan binnen een maand na de verwijzing beginnen.

Voor oudere “gevallen” waar die acute fase langer geleden is (vaak uit de eerste golf) geldt een uitzondering op die vier maanden regel: tot 1 november 2020 kan een patiënt naar de fysiotherapeut worden verwezen of kan nog een verklaring van “verdenking van COVID” worden gegeven. Daarmee kan dus ook de zorg voor deze patiënten uit de basisverzekering worden vergoed. Na 1 november vervalt voor deze patiënten het recht op vergoeding van de zorg voor rekening van de basisverzekering, als ze niet verwezen zijn. De dekking in de aanvullende verzekering is vaak onvoldoende om adequate zorg te verlenen.

Na 1 november blijft de algemene regel van vier maanden wel van toepassing.

Recent Posts

Leave a Comment