Wat is Oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel tussen de cellen van het lichaam. Het ontstaat door een verstoord evenwicht in de aan- en afvoer van vocht. Men spreekt van lymfoedeem als de lymfcirculatie gestoord is, bijvoorbeeld na een operatie zoals bij borstkanker. Door het  verwijderen van de okselklieren kan een dikke arm ontstaan. Oedeem kan optreden bij schade aan weefsels of lymfevaten, bijvoorbeeld tijdens de behandeling van borstkanker, bloedvatproblemen of littekens. Lymfoedeem kan ook een gevolg zijn van bestraling, chemotherapie, een operatie of een ongeval.

Veneus oedeem is een zwelling meestal in de onderbenen en voeten die ontstaat door een verminderde terugvloed van het bloed uit de weefsels, waardoor de benen en voeten zwaar en pijnlijk gespannen aan kunnen voelen.

Lipoedeem is een vorm van zwelling van vooral heupen, bovenbenen en soms bovenarmen door toename ( hypertrofie) van vetweefsel.
Natuurlijk treden er ook mengvormen op, omdat het mogelijk is dat een slecht functionerende circulatie meerdere weefsels treft.

Hoe kan oedeem met fysiotherapie behandeld worden?

Bij elke circulatiestoornis, ongeacht of de oorzaak in de bloedvaten of in het lymfesysteem gelegen is, is BEWEGEN uiterst belangrijk voor herstel. Op welke manier het meest effectief geoefend kan worden leert u tijdens de behandelingen. Er zijn aangepaste oefenvormen voor de verschillende oorzaken van het oedeem. Ook leert u hoe u thuis bepaalde oefeningen kunt uitvoeren die een gunstig effect hebben op het oedeem.

Wat kan er nog meer gedaan worden?

Naast oefentherapie en uitleg voor zelfbehandeling worden speciale massagetechnieken gebruikt. Deze bestaan voor lymfoedeem uit de zachte massagemethode volgens Vodder. Ook hierbij hoort instructie over hoe u zelf het aangedane lichaamsdeel kunt behandelen.
Als het nodig is wordt gezwachteld en gebandageerd  om het volume van arm of been te verminderen. Ook lymftaping is een  zeer effectieve manier om het lymftransport te bevorderen, en kunnen we  in combinatie met lymfedrainage toepassen. De kosten van tape en verbandmateriaal worden op voorschrift van een arts door de zorgverzekeraar vergoed.

Als het oedeem door bovenstaande behandeling verdwenen is, is het soms nodig  therapeutisch elastische kousen (TEK) te dragen, om het resultaat te behouden. Deze kunnen wij voor zowel armen als benen voor u aanmeten en bestellen. De kosten hiervoor worden bij voorschrift door een arts volledig door de zorgverzekeraars vergoed.

Wat kan Fysiotherapie Beljaart voor u betekenen?

Bij Fysiotherapie Beljaart werken we samen met  en op verwijzing van specialisten zoals radiologen, chirurgen  en oncologen. We zijn geregistreerd bij de vakgroep voor Fysiotherapie binnen de Lymfologie (NVFL) en de manuele lymfedrainage ad modum Vodder (MLDV) en zijn tevens opgeleid op het gebied van Fysiotherapie bij oncologische aandoeningen. Als zodanig voldoen we aan de eisen van het kwaliteitsregister van de KNGF en volgen we de jaarlijkse bij- en nascholing.

Voor oedeemfysiotherapie binnen Fysiotherapie Beljaart kunt u terecht bij Sandra Vriezen en Erika Faure. Verdere informatie kunt u nalezen op de site van de Nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie www.NVFL.nl.en www.fysiotherapieenkanker.nl

Het Nederlands Lymfoedeem netwerk www.NLnet.nl geeft duidelijke informatie over de verschillende soorten oedeem. Ook via www.lymfoedeem.nl kunt u informatie opzoeken. www.mldv.nl geeft informatie over de methode lymfedrainage ad modum Vodder, die door ons gehanteerd wordt.

Hoe is de vergoeding door de zorgverzekeraar geregeld?

Bij verwijzing van een arts voor de indicatie (lymf)oedeem geldt dat de behandeling valt onder de chronische indicaties. Dat betekent dat een aantal behandelingen, voor 2012 is dit bepaald op 20 behandelingen,  ten laste komt van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt de therapie vergoed vanuit de hoofdverzekering.

Zowel uw huisarts als behandelend specialist kunnen u adviseren over de oedeembehandeling en u  hiervoor verwijzen.

Voor oedeemfysiotherapie binnen Fysiotherapie Beljaart kunt u terecht bij Sandra Vriezen en Erika Faure. Verdere informatie kunt u nalezen op de site van de Nederlandse vereniging voor fysiotherapie binnen de lymfologie www.NVFL.nl.en www.fysiotherapieenkanker.nl

Het Nederlands Lymfoedeem netwerk www.NLnet.nl geeft duidelijke informatie over de verschillende soorten oedeem. Ook via www.lymfoedeem.nl kunt u informatie opzoeken. www.mldv.nl geeft informatie over de methode lymfedrainage ad modum Vodder, die door ons gehanteerd wordt.

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Neem contact op