Oncologie en fysiotherapie?

Fysiotherapie bij oncologiepatiënten richt zich specifiek op bewegingsproblemen als gevolg van kanker. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte zelf of van de medische behandelingen. Het klachtenpatroon kan zich uiten in verminderde beweeglijkheid van gewrichten, verminderde spierkracht, vermoeidheid, conditieverlies, spanningsklachten, pijn, stug littekenweefsel, huidveranderingen, en lymfoedeem.

Fysiotherapie kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte

Curatieve fase

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. Onze behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag indien aanwezig. Wat wil de patiënt bereiken, wat is zijn doel?  Tevens is door meerdere  wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat training tijdens de medische behandeling van kanker, zoals chemotherapie, verval van spierkracht en uithoudingsvermogen tegengaat. Het lijkt er ook op dat negatieve bijwerkingen op lange termijn, zoals vermoeidheid, minder kans krijgen door vroegtijdige training. Daarom is het zinvol om ook tijdens de medische behandelingen, voor zover mogelijk, gedoseerd en verantwoord te trainen. De diversiteit in bijwerkingen van de chemotherapie maken deskundige begeleiding in deze fase van de behandeling noodzakelijk. Het trainingsprogramma wordt voortdurend aangepast aan uw niveau van fitheid in deze behandelfase.

Herstelfase

In de herstelfase gaat het om het herwinnen van (bewegings-) functies, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle. Onze behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag van de patiënt indien aanwezig. Ons doel is actief te werken aan uw herstel, zowel fysiek als mentaal middels het oncologische revalidatie programma. Een uitgebreide intake, bewegingsonderzoek en testen voor spierkracht en conditie bepalen uw startniveau. Het trainingsprogramma wordt geleidelijk opgevoerd en afgestemd aan uw niveau en einddoel.

Palliatieve fase

De palliatieve fase begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Onze behandeling richt zich op de specifieke hulpvraag van de patiënt indien aanwezig. Kwaliteit van leven staat hierbij centraal. Deze fase kan variëren van enkele weken tot jaren.

Terminale fase

In de terminale  fase moet de patiënt afscheid nemen van het leven. Onze behandeling richt zich op wat  de patiënt kan  helpen in deze fase. Het comfort van de patiënt staat hierbij centraal. De fysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een comfortabele houding, of pijn, spanning of benauwdheid verminderen door ontspanningsoefeningen of ademhalingsoefeningen.

Wat kan fysiotherapie voor u betekenen?

De oncologie fysiotherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezig houdt met de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met kanker. Hij of zij heeft tijdens een specialistenopleiding de kennis, vaardigheden en competenties verworven, die nodig zijn bij de vaak complexe problematiek van deze oncologie patiënten.
In de regio Brabant werken oncologisch fysiotherapeuten intensief samen via deelname in een regionaal netwerk genaamd FyNeOn (www.fyneon.nl).
Door regelmatig overleg en kennisuitwisseling wordt doorlopend gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van deze specialistische zorg.

Veel verzekeraars vergoeden de kosten van oncologische revalidatie. Sinds 2010 is de nieuwe richtlijn Oncologische revalidatie klaar en is de behandeling opgenomen in de basisverzekering. Uit recent onderzoek blijkt dat fysieke training begeleid door een ervaren fysiotherapeut zeer goede resultaten geeft. Voor nadere informatie www.ikz.nl en www.fysiotherapieenkanker.nl

Deze therapeuten kunnen u helpen bij uw klacht

Neem contact op met Fysiotherapie Beljaart - Fysiotherapie Dongen