De klachten welke gepaard gaan met het doormaken van COVID-19/Corona  zijn zeer breed en variëren van ernstig tot mild. Het kan zijn dat u of een naaste langdurig op de intensive care heeft gelegen, bent beademd en in coma heeft gelegen. Misschien heeft u niet op de IC gelegen, maar wel een meer of minder intensieve ziekenhuisopname doorgemaakt of bent u ziek thuis geweest. Hoe dan ook vraagt het herstel om specialistische begeleiding.

We zien problemen in het fysieke functioneren, longklachten, problemen met het geheugen (cognitief) en psychische klachten, zoals bijvoorbeeld:

 • Longfunctie: longfibrose/verminderde longcapaciteit
 • Verminderde ademspierkracht
 • Spierzwakte door langdurige inactiviteit
 • Polyneuropathie en -myopathie (aandoening aan zenuwstelsel en spieren)
 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Gewrichtspijn en/of stijfheid
 • Algehele vermoeidheid
 • Problematiek in algemeen dagelijks leven
 • Ondervoeding
 • Cognitief: geheugen, concentratie, omgaan met prikkels en planning
 • Angst en depressie
 • Post-traumatisch stress syndroom (PTSS)
 • Post Intensive care syndroom (PICS)

Wat kan de fysiotherapeut voor u betekenen?

De Covid-fysiotherapeut is de aangewezen persoon om u te begeleiden bij fysieke problemen als een verminderd uithoudingsvermogen, verminderde ademspierkracht, schade aan longen en hart, spierzwakte en gewrichtsklachten.

Door totale inactiviteit ontstaat afname van spiermassa. In 1 week inactiviteit is het mogelijk om 1 – 1,5 kg spiermassa over het gehele lichaam te verliezen. Hierdoor zullen algemeen dagelijkse handelingen moeilijker uitgevoerd kunnen worden zoals lopen, fietsen, traplopen maar voor sommigen al reiken, tillen of rechtop zitten of zelfs een lepel naar uw mond brengen.

We brengen samen in kaart waar de hulpvragen liggen en gaan aan de slag met het opbouwen van spiermassa en conditie en koppelen deze aan dagelijkse handelingen zoals staan, lopen, wassen, aankleden, huishoudelijke taken en uiteindelijk weer richting hobby, werk en sporten waar van toepassing. Dit is maatwerk en vergt bij een ieder een andere aanpak. 

De hele revalidatie vraagt, afhankelijk van de mate van complexiteit, een zeer geleidelijke opbouw van activiteiten en zal weken/maanden in beslag kunnen gaan nemen. De juiste fysiotherapeutische begeleiding én coaching is hierbij essentieel en dit kunnen wij u bieden door onze speciaal opgeleide Covid-fysiotherapeuten.

Vergoeding van deze paramedische herstelzorg:

Door de uitbreiding van het basispakket kunnen ex-coronapatiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische zorg, namelijk:

 • Fysiotherapie maximaal 50 behandelingen
 • Ergotherapie: maximaal acht behandeluren (bovenop de bestaande 10 uur)
 • Dieetadvies: maximaal 7 uur advies (bovenop de bestaande 3 uur)

De nodige behandelingen worden direct vergoed via de basisverzekering. Het enige wat u zelf moet betalen, is het eigen risico van uw zorgverzekering. Daarnaast wordt u gevraagd mee te werken aan het covid-paramedisch-onderzoek.

Bij post-coronazorg is het wel belangrijk dat er eerst een indicatie wordt gedaan door een huisarts of een andere arts, zoals een longarts. De verwijzing voor de zorg voor ex-covid-patienten moet binnen 4 maanden na klachten worden ingediend door een arts. Dit kan eventueel verlengd worden op verwijzing van een medisch specialist. Let wel: na verwijzing moet de 1e behandelsessie binnen 1 maand plaats vinden.

Neem contact op