OVERZICHT TARIEVEN 2019

Vanaf 1 januari 2019 zijn de tarieven als volgt:

Omschrijving Tarief
Zitting Reguliere Fysiotherapie €      38,00
Zitting Manuele Therapie €      52,00
Zitting Oedeemtherapie €      54,50
Zitting Psychosomatische fysiotherapie €      54,00
Toeslag voor uitbehandeling €      19,00
Inrichtingstoeslag €      10,50
Intake, screening  en onderzoek €      51,00
Intake en onderzoek na verwijzing €      38,00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €      69,00
Niet nagekomen afspraak 100%
Eenvoudige, korte rapporten €      37,00
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten €      73,00
Telefonisch consult €      17,00
Tape / Bandage €      11,50

Neem contact op