OVERZICHT TARIEVEN 2024

Wij hebben met nagenoeg alle zorgverzekeraars een contract, met uitzondering van Zorg en Zekerheid, ENO en Just Live (CZ). U dient bij deze verzekeringen zelf de nota in te dienen.

Vanaf 1 januari 2024 zijn de tarieven als volgt:

Omschrijving Tarief
Zitting Reguliere Fysiotherapie €      46,50
Zitting Manuele Therapie €      63,00
Zitting Oedeemtherapie €      66,25
Toeslag voor uitbehandeling €      21,50
Inrichtingstoeslag €      12,50
Intake, screening  en onderzoek €      63,00
Intake en onderzoek na verwijzing €      46,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek €      83,00
Niet nagekomen afspraak          100%
Eenvoudige, korte rapporten €      46,50
Gecompliceerde, tijdrovende rapporten €      86,00
Telefonisch consult €      20,00
Tape / Bandage €      14,00