Tanja Driessen-Geerts

Als fysiotherapeut heb ik me steeds meer  gespecialiseerd in mensen met een chronische aandoening. Zoals longziekten (COPD en astma), vaatlijden (waaronder etalagebenen) en hartfalen. Het frustreert als je de “gewone” dingen in het leven steeds moeizamer kan doen. Toch functioneert het lichaam het best als het beweegt. Immers bewegen verbetert de circulatie en bewegen geeft lucht!

Het is mijn uitdaging om samen met u te werken  aan het  blijven bewegen binnen uw (soms heel wisselende en beperkende) grenzen, om zo de voor u belangrijke dingen in het leven te kunnen blijven doen.

Specialisaties naast de reguliere fysiotherapie:

  • Hart-,  vaat- en longfysiotherapie
  • COPD en Astma
  • Parkinson
  • Etalagebenen en algeheel vaatlijden
  • Hartfalen
  • Revalidatie na COVID-19
  • Nek- en hoofdpijn
  • Dry Needling: een effectieve manier om spier- en peesirritaties van sporters,  maar ook bij al langdurig aanwezige klachten,  te behandelen.